Autism hos barn, för personal i förskola och förskoleklass

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Föreläsning om autism för personal inom förskola och förskoleklass. Föreläsningen är öppen för personal till barn med föräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Syftet med denna heldagsföreläsning är att förmedla grundläggande kunskap om autism samt om förhållningssätt och strategier som underlättar lek och inlärning för barn med diagnos inom autismspektrum.

Föreläsningen riktar sig till personal inom förskola och förskoleklass och varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte. Vårdnadshavare till barn med autism (utan IF) och som går i förskola eller förskoleklass kan anmäla två personal per barn till föreläsningen. 

Omfattning:

En heldag 9:00 - 16:00

Anmälan

För att du som förälder ska kunna anmäla skolpersonal behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Förståelse, Acceptans, Skola, arbete och sysselsättning, Autism, Barn, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Anpassningar, Förskola, skola, fritidsverksamhet, 0-6 år, KKC barnteamet