Autism hos barn, en webbgrundkurs för föräldrar

  • Webbgrundkurs, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

För föräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och har barn 5-17 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Webbgrundkursen bygger på skrivet och inspelat material, som du tar del av på egen hand på dator, surfplatta eller telefon.

Detta är en webbaserad grundkurs om autism. Ett alternativ till denna är de grundkurser som hålls i våra lokaler på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, Stockholm. 

Syftet med Webbgrundkursen, Autism hos barn, är att du ska få kunskap om autism samt möjlighet att reflektera kring ditt barn och er situation.

Innehåll:

  • Vad är autism?
  • Konsekvenser i vardagen
  • Förhållningssätt och pedagogiska strategier
  • Föräldraskap och familjeliv
  • Samhällets stöd

I ett avsnitt delar två personer med egen diagnos sina erfarenheter av att leva med autism.

Du loggar in med ditt BankID och kan starta samt pausa kursen när du vill. Hela kursen beräknas ta mellan 6-10 timmar att göra. Webbgrundkursen bygger på text, film och ljudfiler samt reflektionsfrågor som du får svara på.

Grundkursen är en förutsättning för att få anmäla sig till våra fördjupningskurser och vid behov ansöka om insatser på ett lokalt habiliteringscenter.

Omfattning:
Totalt 6-10 timmar

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Förståelse, Acceptans, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Anpassningar, Vem gör vad, Webbkurs, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet