Att leva med autism, för föräldrar och ungdomar

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Föreläsning för föräldrar till barn med autism 5-17 år samt för ungdomar med autism som själva är 14-17 år, som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Under denna föreläsning får du ta del av en personlig berättelse av hur det kan vara att leva med autism. Föreläsningen hålls av en person med egen autismdiagnos som delar med sig av sina erfarenheter innan och efter diagnos. Föreläsaren visar hur kunskap och förståelse kan underlätta och ger även exempel på strategier och bemötande som kan vara till hjälp.

Föreläsningen riktar sig till föräldrar till barn med autism 5-17 år samt till ungdomar med autism som är 14-17 år.

Omfattning:

1 träff på 1 timme och 30 minuter

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Förståelse, Acceptans, Autism, Barn, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Anpassningar, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet