Ät- och sväljkurs

  • 2024-11-07

  • 14 - 16

  • Habiliteringscenter Sollentuna, Tusbystråket 1B

Kursen är för dig som är assistent, boendepersonal, personal på daglig verksamhet eller anhörig till en vuxen med flerfunktionsnedsättning, rörelsenedsättning, förvärvad hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning.

Det här är en kurs för dig som arbetar med någon där måltiden inte fungerar bra, eller riskerar att inte fungera bra. Personen har, eller löper risk att få, ät- och sväljsvårigheter, eller får helt eller delvis mat via PEG/sond.

Kursen ger kunskap om normal ät- och sväljförmåga och vilka risker som kan uppstå i samband med måltider. Du får även information om olika anpassningar och hjälpmedel som finns.

Kursen omfattar två tillfällen, två timmar varje gång. Föreläsningar varvas med praktiska övningar.

Kursens innehåll:

  • Vilka faktorer påverkar ätande och sväljning i stort?
  • Hur går det friska sväljandet till? Vad kan gå fel och vilka risker finns det?
  • Hur påverkar positionering ätande?
  • Hur kan man anpassa måltidssituationen?

Personen du arbetar med behöver ha en pågående kontakt med någon mottagning inom Haabilitering & Hälsa.

Du behöver ha samtycke från personen själv eller god man för att delta. 

Datum och tid
Torsdag 7 november, 14.00-16.00
Torsdag 28 november, 14.00-16.00

Plats
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Tusbystråket 1B, Färgskrapan

Frågor 
08-123 359 30

Anmälan
Du anmäler dig senast 17 oktober på telefon, 08-123 359 30.

För att så många som möjligt ska kunna gå kursen välkomnas två deltagare för varje med person med funktionsnedsättning.

Det finns ett begränsat antal platser.

Vi kan tyvärr inte ha tolk på den här kursen.

 

Habilitering, Vuxen, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Sollentuna vuxna, Andning och sväljning, 18 år och äldre