AKKtiv – Kom igång

  • Erbjuds på olika habiliteringscenter under året

I AKKtiv – Kom igång lär du dig nya sätt att samspela och kommunicera med ditt barn. Kursen riktar sig till dig som har ett barn som har kommunikativa svårigheter och är 0-6 år. Vi träffas sex-sju gånger.

Syftet med AKKtiv är att du ska känna dig tryggare som förälder och veta mer om hur du kan samspela med ditt barn för att stötta barnets kommunikationsutveckling. I den här kursen gör du det med hjälp av ökad kunskap, hemuppgifter och diskussioner med andra föräldrar.

Du får lära dig olika strategier för att stötta ditt barn. Du får lära dig hur du kan anpassa leken för att göra den mer kommunikativ och utvecklande. Du får också stöd i att använda alternativa eller kompletterande kommunikationssätt och anpassa material till ditt eget barn.

Vi träffas sex-sju gånger. Varje träff är 2,5 till 3 timmar. Kursen leds av två gruppledare, varav minst en är logoped.

Om barnet har två vårdnadshavare är det bra om båda kan vara med i gruppen tillsammans. Då blir den allra mest hjälpsam.

För att delta på kursen behöver du ha kommit överens om det med en behandlare på någon av Habilitering & Hälsas mottagningar.

Information om AKKtiv - Kom igång som pdf

Gå till anmälan för att se aktuella datum.
Du kommer då till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Språk och kommunikation, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, 0-6 år