Listen

Kurskatalog

Här hittar du kurser, grupper och föredrag som anordnas inom Habilitering & Hälsa.

Din sökning gav 78 sökträffar

Filtrera

Filtrering

Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Grav språkstörning
Återställ
Barn 0-17 år
Vuxen, 18 år och äldre
Återställ
Person med funktionsnedsättning
Anhörig
Närstående
Nätverk/Personal (professionellt nätverk)
Remittent
Återställ
Adhd-center
Autismcenter små barn
Center för sinnesstimulering - Korallen
Center för sinnesstimulering - Lagunen
Habiliteringscenter Linde vuxna
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Habiliteringscenter Norrtälje
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Habiliteringscenter Järva vuxna
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Habiliteringscenter Stockholm vuxna
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Habiliteringscenter Södertälje barn
Habiliteringscenter Södertälje vuxna
Habiliteringscenter Tullinge vuxna
Hjärnskadecenter
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Motorik- och träningscenter
Safiren – boende för barn
Taltjänst
Tittut spädbarnsverksamhet
VUB-teamet
Habiliteringens resurscenter
Mörby barn
Habiliteringscenter Järva barn
Dövblindteamet
Dövteamet
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Habiliteringscenter Haninge barn
Återställ

Webbkurs

En kort webbkurs om att ansöka om bidrag från fonder och stiftelser.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Navigator ACT finns för dig som trots alla glädjeämnen också upplever stress, oro eller nedstämdhet i ditt föräldraskap till ett barn med funktionsnedsättning.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

En introduktionskurs om autism för vuxna med autism och närstående.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Webbkurs

En webbkurs för dig som har autism och är 16-25 år.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Webbkurs

En webbkurs för vuxna om autism.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt A, entréplanet, Habiliteringens resurscenter, lokal: Savannen

Barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning kan ha stor nytta av olika typer av bildstöd för att komma ihåg saker och för att klara viktiga rutiner i vardagen. I denna workshop får du som är närstående lära dig mer om hur du kan använda bildstöd för att hjälpa din närstående till en mer välfungerande vardag.

Se mer

2020-09-28

13 - 16

Habiliteringens resurscenter, Sabbatsbergs sjukhus, punkt B, entréplan, lokal: Stora konferensen.

För föräldrar och bonusföräldrar till barn, 5- 17 år, med autism och intellektuell funktionsnedsättning

Se mer

2020-09-29

9 - 12

Aulan, entréplan, Rosenlund. Tideliusgatan 12, Stockholm

Kursen är 3 tillfällen. Kursen syftar till att ge kunskap om autism samt grundläggande strategier för att utveckla barns förmågor. Hur man kan anpassa och tydliggöra i skolan för att underlätta inlärning för barn med autism.

Se mer

2020-09-30

9 - 11.30

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, lokal: Stora konferensen

För personliga assistenter samt personal på gruppbostäder och dagliga verksamheter som i sitt arbete möter vuxna med kommunikativa svårigheter

Se mer

2020-09-30, Flera tillfällen

9 - 12

Utsikten, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Insats i grupp, 3 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Se mer

2020-09-30, Flera tillfällen

13 - 15

Utsikten, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Insats i grupp, 2 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Se mer

2020-10-01, Flera tillfällen

9 - 12

Tantolunden, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Insats i grupp, 3 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Se mer

2020-10-01, Flera tillfällen

13 - 16

Tantolunden, plan 2, Rosenlund. Tideliusgatan 12 Stockholm

Insats i grupp, 3 tillfällen. För vårdnadshavare till barn födda 2014 eller senare med diagnos inom autismspektrum. Även barnets närmast ansvariga förskolepedagog kan delta.

Se mer

2020-10-02

8.30 - 12

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt B, entréplanet, lokal: Stora Konferensen

För personal på daglig verksamhet, gruppbostad eller annan liknande verksamhet.

Se mer

2020-10-02, Flera tillfällen

9 - 11.30

Kurs-och kunskapscenter, Rosenlund,Tideliusgatan 12, plan 3

Tre tillfällen för dig som är partner till en vuxen person med diagnos inom autismspekrumet utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning

Se mer

2020-10-05

13 - 16

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, punkt A, entréplanet, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen

Denna workshop vill ge inspiration och handfasta råd till föräldrar, anhöriga och nätverk som vill lära barn upp till 17 år med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism att så självständigt som möjligt gå på toaletten, och anpassa rutiner för att göra dem så adekvata som möjligt.

Se mer

1/8