Listen

Kurskatalog

Här hittar du kurser, grupper och föreläsningar för dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller närstående. Här finns även föreläsningar/kurser för dig som arbetar inom området. Om du vill söka på ett kursnamn, skriv hela namnet inom citattecken.

Filtrera

Filtrering

Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Grav språkstörning
Återställ
Barn 0-17 år
Vuxen, 18 år och äldre
Återställ
Person med funktionsnedsättning
Anhörig/Närstående
Nätverk/Personal (professionellt nätverk)
Remittent
Återställ
Adhd-center
Autismcenter små barn
Center för sinnesstimulering - Korallen
Center för sinnesstimulering - Lagunen
Habiliteringens anhörigcenter.
Habiliteringscenter Linde vuxna
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Habiliteringscenter Norrtälje
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Habiliteringscenter Järva vuxna
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Habiliteringscenter Stockholm vuxna
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Habiliteringscenter Södertälje barn
Habiliteringscenter Södertälje vuxna
Habiliteringscenter Tullinge vuxna
Hjärnskadecenter
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Motorik- och träningscenter
Safiren – boende för barn
Taltjänst
Tittut spädbarnsverksamhet
VUB-teamet
Habiliteringens resurscenter
Habiliteringscenter Mörby barn
Habiliteringscenter Järva barn
Dövblindteamet
Dövteamet
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Habiliteringscenter Haninge barn
Återställ

Anordnas på flera habiliteringscenter

För ungdomar, 15-17 år, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En grupp med tre till sex ungdomar som träffas med två samtalsledare. Gruppen ses fem gånger och pratar om saker som är viktiga när man håller på att bli vuxen.

Se mer

Anordnas på flera habiliteringscenter

För vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, IF. En samtalsgrupp som träffas fem gånger. Vi pratar om vad IF är, vad som kan vara svårt och hur man kan leva ett bra liv.

Se mer

Föreläsning på webben

Filmatiserad föreläsning i fem delar. Lena Jacobson, ögonläkare och docent, samtalar med Mikael som har CVI, cerebral visual impairment. Filmerna är från 2015.

Se mer

Webbkurs

En kort webbkurs om att ansöka om bidrag från fonder och stiftelser.

Se mer

Anordnas på flera habiliteringscenter

För föräldrar till barn, 6-17 år, med autism. Många barn med autism har problem med maten. Barnet kan äta för mycket, för lite eller ensidigt. Under kursens fyra träffar pratar vi om vad det kan bero på och strategier för att få det att bli bättre.

Se mer

Planeras till hösten 2021

Föreläsning för dig som är vuxen med egen autismdiagnos utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning samt för dina närstående.

Se mer

Ges från hösten 2021 på habiliteringscenter

En introduktionskurs om autism för vuxna med autism och närstående. Fram till 30 juni 2021 erbjuds inte Prisma i form av fysiska träffar.

Se mer

Webbkurs

För unga, 16-25 år, med autism. En webbkurs om autism som består av åtta delar. Varje del tar cirka en timme och består bland annat av korta texter och filmer som beskriver autism och ger förslag på strategier.

Se mer

Anordnas på flera habiliteringscenter

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En grupp där deltagarna lär mer om socialt samspel, kommunikation i olika vardagssituationer och kroppsspråk.

Se mer

Webbkurs

För närstående till ett barn eller en ungdom med adhd. Vi går igenom vad det är som ofta ställer till problem i vardagen. Vi informerar och visar filmade exempel på hjälpmedel och strategier som kan underlätta för barn och ungdomar med adhd.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För syskon till barn med funktionsnedsättning. I en syskongrupp deltar mellan fem och tio barn som träffas fem gånger. I gruppen varvas lek, aktiviteter och samtal. Syskonträffarna inleds med en föräldraträff.

Se mer

Anordnas på flera habiliteringscenter

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

Anordnas på flera habiliteringscenter

För föräldrar, anhöriga och personal till barn 0-17 år med behov av alternativ kommunikation i form av TAKK. En kurs på fem träffar där deltagarna lär sig grunderna i TAKK för att kunna använda tecken i vardagliga situationer med barnet.

Se mer

Webbkurs

För vuxna med autism. En webbkurs på sex delar som bland annat består av texter om autism och frågeformulär för egen reflektion. Varje del tar en till två timmar att göra. Kursen görs under sex veckor med stöd av en handledare.

Se mer

Planeras till hösten 2021

Föreläsningsserie i tre delar om autism för närstående till en vuxen person med autismdiagnos utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning.

Se mer

2021-07-07

9 - 11

Digital föreläsning

Webbföreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2014 eller senare. Föreläsningen handlar om ätsvårigheter hos barn med autism och vanliga bakomliggande orsaker.

Se mer

2021-07-07

13 - 15

Digital kurs

Insats i grupp, 2 tillfällen. Webbkurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2014 eller senare. Kursen handlar om hur vuxna kan använda visuellt stöd, t ex bilder, i barnets vardag.

Se mer

2021-07-14

9 - 11

Digital föreläsning

Webbföreläsning för vårdnadshavare till barn med autism födda 2014 eller senare. Föreläsningen tar upp vad problembeteenden är, varför det uppkommer samt strategier för att få det att minska.

Se mer

2021-08-24

9 - 15.30

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt A, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen

För föräldrar till barn 5-17 år med diagnoserna autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. Kursen ger grundläggande kunskap om vad diagnoserna innebär med både fakta och praktiska tips i vardagen.

Se mer

2021-09-06

14 - 16.30

Röntgenvägen 3, Huddinge, HC Flemingsberg

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

2021-09-06

14 - 16.30

Röntgenvägen 3, Huddinge, HC Flemingsberg

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

2021-09-06, Flera tillfällen

15 - 17

Tusbystråket 1B, HC Sollentuna

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Åtta träffar där deltagarna lär mer om socialt samspel, kommunikation i olika vardagssituationer och kroppsspråk.

Se mer

2021-09-08, Flera tillfällen

13 - 15

Römossevägen 25, HC Tullinge

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Åtta träffar där deltagarna lär mer om socialt samspel, kommunikation i olika vardagssituationer och kroppsspråk.

Se mer

2021-09-08

13.30 - 16

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt A, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen

För föräldrar till barn 5-12 år med funktionsnedsättning. Vid tre gruppträffar ger vi information om vilket stöd som finns i samhället och hur man ansöker. Det finns också möjlighet att utbyta erfarenheter om samhällets stöd med andra föräldrar.

Se mer

2021-09-09

14 - 16

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt A, Habiliteringens resurscenter, lokal: Solrosen

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En diagnos väcker ofta många frågor om vart man vänder sig för att få stöd. Den här föreläsningen ger övergripande information om det.

Se mer

2021-09-10, Flera tillfällen

9 - 12

Distanskurs, HC Liljeholmen

För föräldrar till barn, 6-17 år, med autism. Många barn med autism har problem med maten. Barnet kan äta för mycket, för lite eller ensidigt. Under kursens fyra träffar pratar vi om vad det kan bero på och strategier för att få det att bli bättre.

Se mer

2021-09-13

13 - 15.30

Röntgenvägen 3, Huddinge, HC Flemingsberg

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

2021-09-15, Flera tillfällen

9 - 13

Lovisinsgatan 3, HC Södertälje

För föräldrar till barn, 0-17 år, med funktionsnedsättning. Sex träffar där deltagarna bland annat övar på acceptans, medveten närvaro, återhämtning och förändring av det som är viktigt i det egna livet.

Se mer

2021-09-15, Flera tillfällen

9 - 13

Olivecronas väg 5, Stockholm, Anhörigcenter

För föräldrar till barn, 0-17 år, med funktionsnedsättning. Sex träffar där deltagarna bland annat övar på acceptans, medveten närvaro, återhämtning och förändring av det som är viktigt i det egna livet.

Se mer

2021-09-27

13.30 - 15.30

Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, entréplanet, punkt A, Habiliteringens resurscenter, lokal: Stora konferensen

För närstående och personal till vuxna som är i behov av TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation). Du lär dig cirka 275 tecken vid fem kurstillfällen. Vi varvar teori med praktiska övningar.

Se mer

1/4