Listen

Kurskatalog

Här hittar du kurser, grupper och föreläsningar för dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller närstående. Här finns även föreläsningar/kurser för dig som arbetar inom området. Om du vill söka på ett kursnamn, skriv hela namnet inom citattecken.

Filtrera

Filtrering

Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Grav språkstörning
Återställ
Barn 0-17 år
Vuxen, 18 år och äldre
Återställ
Person med funktionsnedsättning
Anhörig/Närstående
Nätverk/Personal (professionellt nätverk)
Remittent
Återställ
Adhd-center
Autismcenter små barn
Center för sinnesstimulering - Korallen
Center för sinnesstimulering - Lagunen
Dövblindteamet
Dövteamet
Habiliteringens anhörigcenter.
Habiliteringscenter Brommaplan barn
Habiliteringscenter Brommaplan vuxna
Habiliteringscenter Flemingsberg barn
Habiliteringscenter Haninge barn
Habiliteringscenter Järva barn
Habiliteringscenter Järva vuxna
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
Habiliteringscenter Liljeholmen barn
Habiliteringscenter Linde vuxna
Habiliteringscenter Mörby barn
Habiliteringscenter Mörby vuxna
Habiliteringscenter Norrtälje
Habiliteringens resurscenter
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Habiliteringscenter Sollentuna vuxna
Habiliteringscenter Stockholm vuxna
Habiliteringscenter Söderstaden barn
Habiliteringscenter Södertälje barn
Habiliteringscenter Södertälje vuxna
Habiliteringscenter Tullinge vuxna
Hjärnskadecenter
Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga
Motorik- och träningscenter
Safiren – boende för barn
Taltjänst
Tittut spädbarnsverksamhet
VUB-teamet
Återställ

Anordnas på flera mottagningar

För ungdomar, 15-17 år, med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En grupp med tre till sex ungdomar som träffas med två samtalsledare. Gruppen ses fem gånger och pratar om saker som är viktiga när man håller på att bli vuxen.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, IF. En samtalsgrupp som träffas fem gånger. Vi pratar om vad IF är, vad som kan vara svårt och hur man kan leva ett bra liv.

Se mer

Föreläsning på webben

Filmatiserad föreläsning i fem delar. Lena Jacobson, ögonläkare och docent, samtalar med Mikael som har CVI, cerebral visual impairment. Filmerna är från 2015.

Se mer

Startar 19 mars 2022

En utbildning för habiliteringspersonal som vill bli gruppledare i Navigator ACT - en gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Se mer

Webbkurs

En kort webbkurs om att ansöka om bidrag från fonder och stiftelser.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För föräldrar till barn, 6-17 år, med autism. Många barn med autism har problem med maten. Barnet kan äta för mycket, för lite eller ensidigt. Under kursens fyra träffar pratar vi om vad det kan bero på och strategier för att få det att bli bättre.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För föräldrar till barn, 0-17 år, med funktionsnedsättning. Sex träffar där deltagarna bland annat övar på acceptans, medveten närvaro, återhämtning och förändring av det som är viktigt i det egna livet.

Se mer

Ges från hösten 2021 på habiliteringscenter

En introduktionskurs om autism för vuxna med autism och närstående. Fram till 30 juni 2021 erbjuds inte Prisma i form av fysiska träffar.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För föräldrar till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Vi utgår från sex teman. Det viktigaste inslaget är att få möjlighet att mötas runt gemensamma erfarenheter.

Se mer

Webbkurs

För unga, 16-25 år, med autism. En webbkurs om autism som består av åtta delar. Varje del tar cirka en timme och består bland annat av korta texter och filmer som beskriver autism och ger förslag på strategier.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. En grupp där deltagarna lär mer om socialt samspel, kommunikation i olika vardagssituationer och kroppsspråk.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För syskon till barn med funktionsnedsättning. I en syskongrupp deltar mellan fem och tio barn som träffas fem gånger. I gruppen varvas lek, aktiviteter och samtal. Syskongruppen inleds och avslutas med föräldraträff.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För föräldrar till barn, 6-17 år, med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Workshopen inleds med information om sömn och sömnsvårigheter. Därefter får deltagarna arbeta med hur det egna barnets sömn ska kunna bli bättre.

Se mer

Anordnas på flera mottagningar

För föräldrar, anhöriga och personal till barn 0-17 år med behov av alternativ kommunikation i form av TAKK. En kurs på fem träffar där deltagarna lär sig grunderna i TAKK för att kunna använda tecken i vardagliga situationer med barnet.

Se mer

Webbkurs

För vuxna med autism. En webbkurs på sex delar som bland annat består av texter om autism och frågeformulär för egen reflektion. Varje del tar en till två timmar att göra. Kursen görs under sex veckor med stöd av en handledare.

Se mer

2021-09-02, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen tar upp vad problembeteenden är, varför det uppkommer samt strategier för att få det att minska.

Se mer

2021-09-23, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Föreläsningen handlar om barns sysselsättning samt strategier för att utveckla barnets förmåga att sysselsätta sig bättre själv.

Se mer

2021-09-23, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen syftar till att ge strategier för att utveckla och underlätta kommunikation mellan vuxna och barn i hemmet och på förskolan.

Se mer

2021-09-24

9 - 11

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Föreläsning om hur film kan användas för att lära barnet färdigheter inom olika områden som lek och socialt samspel, vardagliga sysslor eller kommunikation och språk.

Se mer

2021-09-28, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen handlar om att få kunskap om barns lekutveckling samt strategier för att lära barnet att leka och samspela med andra.

Se mer

2021-09-28, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan 12, 2tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursens syfte är att ge kunskap om barnets mat- och ätsvårigheter och strategier för att utveckla barnets ätande.

Se mer

2021-09-29, Flera tillfällen

13 - 15

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen handlar om praktiska strategier för att lära barnet vardagsfärdigheter.

Se mer

2021-09-30, Flera tillfällen

9 - 12

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen handlar om olika strategier för att lära barnet sociala färdigheter.

Se mer

2021-09-30, Flera tillfällen

13 - 15

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen handlar om hur vuxna kan använda visuellt stöd, t ex bilder, i barnets vardag.

Se mer

2021-09-30, Flera tillfällen

16 - 17

Svärdvägen 11 D, HC Mörby

För syskon till barn med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. I en syskongrupp träffas fem till tio barn fem gånger. I gruppen varvas lek, aktiviteter och samtal. Syskongruppen inleds och avslutas med föräldraträff.

Se mer

2021-10-05, Flera tillfällen

13 - 16

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen tar upp vad problembeteenden är, varför det uppkommer samt strategier för att få det att minska.

Se mer

2021-10-05, Flera tillfällen

13 - 15.30

Tideliusgatan 12, 2 tr, Autismcenter små barn

Kurs för vårdnadshavare till barn födda 2015 eller senare med autism. Kursen syfte är att ge kunskap om metoderna ritprata, seriesamtal och sociala berättelser samt hur du kan använda dessa för att tydliggöra för barnet.

Se mer

2021-10-05, Flera tillfällen

16.30 - 18

Svärdvägen 11, Danderyd, HC Mörby

För föräldrar till en vuxen person med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Vi utgår från sex teman. Det viktigaste inslaget är att få möjlighet att mötas runt gemensamma erfarenheter.

Se mer

2021-10-05

17 - 19

Olivecronas väg 5, Stockholm, Habiliteringens resurscenter

För närstående till barn och vuxna med funktionsnedsättning. En föreläsning om socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Se mer

2021-10-06, Flera tillfällen

9 - 12

Tusbystråket 1 B, HC Sollentuna

För föräldrar till barn, 6-17 år, med autism. Många barn med autism har problem med maten. Barnet kan äta för mycket, för lite eller ensidigt. Under kursens fyra träffar pratar vi om vad det kan bero på och strategier för att få det att bli bättre.

Se mer

1/5