Boken "Leka, prata, äta" för barn med särskilda behov

Barn med försenad eller annorlunda utveckling har ofta svårare att lära sig sociala färdigheter. I en boken "Leka, prata, äta" beskriver erfarna experter strategier som fungerar och tipsar om övningar för barn med särskilda behov. Två av dem arbetar inom Habilitering & Hälsa, Ulrika Långh, psykolog, och Catrine Killander, logoped.

Alla barn lär sig färdigheter genom att imitera andra och ta till sig det som fungerar. En del barn lär sig allting långsamt, för andra handlar svårigheterna främst om sociala färdigheter, såsom att kommunicera, leka, förstå regler och anpassa sig till rutiner.

Boken "Leka, prata, äta – övningar för barn med särskilda behov" (Natur & Kultur, 2020) ger inspiration och handfasta råd till föräldrar, pedagoger och andra som vill hjälpa barn med försenad eller annorlunda utveckling.

I väntan på utredning

Lars Klintwall, leg. psykolog, fil.dr. och lektor vid Stockholms universitet, är en av redaktörerna för boken. Han hoppas att boken ska fylla en lucka: Tiden mellan att föräldrar eller pedagoger märker att ett barn halkar efter i sin inlärning, till dess att barnet fått en utredning.

– Det kan gå flera år och det är synd att inte använda den tiden till att öva på färdigheter som barnet kommer att behöva i livet. Det är också bra att föräldrar och pedagoger får hjälp att skapa struktur kring till exempel mat och sömn – sådant som vuxna oroar sig för.

Konkreta övningar

Med hjälp av tre fiktiva barn som har olika svårigheter – Joel 2 år, Emma 4 år och Said 6 år – beskriver författarna konkreta övningar som kan hjälpa barnet att utveckla sina färdigheter: Att leka med andra barn, hantera övergångar och sociala regler, göra sig förstådda och förstå vad andra säger, sova bättre och äta mer varierat.

Syftet med övningarna är också att stärka relationen mellan barn och vuxna och på det sättet minska konflikter i vardagen. Övningarna bygger på vetenskaplig evidens och har testats av föräldrar och pedagoger.

– Som förälder kan man bli hjälpt av att se över sin vardag, särskilt situationer som skapar ”gnissel”, säger Ulrika Långh, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, med. dr och beteendeanalytiker vid Habilitering & Hälsa och en av författarna.

Samsyn viktig

Barnets utveckling gynnas av att alla runt barnet ”drar åt samma håll”. Därför ägnas ett kapitel åt samverkan mellan föräldrar och förskola. 

– Det är viktigt att föräldrar och nätverk har en samsyn, både när det gäller att definiera barnets svårigheter och strategier för att hjälpa barnet att utveckla sina färdigheter, säger Catrin Killander, leg. logoped, beteendeanalytiker vid Habilitering & Hälsa.

Sagt om Leka, prata äta

”Här är en bok som går att lita på, som kan göra vardagen lättare och hjälpa barnen att uppnå sin potential.”
Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, Karolinska institutet, KIND

"Strategierna hjälper barn att bli inkluderade och sedda, något som alla barn har rätt att få uppleva."
Elin, mamma

"En lättläst bok som visar hur det svåra kan bli enkelt! Konkreta tips i vardagen för dig som möter barn i behov av särskilt stöd."
Lise-Lotte Hjalmar, specialpedagog och rektor

 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb.
Funktion i fokus