Fakta om hjälpmedel i Region Stockholm

Förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsåtgärd inom habilitering, rehabilitering samt annan vård- och behandling. Regionerna och kommunerna ansvarar för att erbjuda hjälpmedel till den som är bosatt i regionen.

 

Kommuner och regioner i Sverige bestämmer hur de ska dela upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska gälla vid förskrivning av medicintekniska produkter. I Region Stockholm är det Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som ansvarar för att beställa hälso- och sjukvård utifrån invånarnas behov. De följer även upp vårdens resultat och kvalitet.

Hjälpmedelsverksamheterna Förbrukningshjälpmedel i hemmet, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet tillhandahåller hjälpmedel till invånarna i hela länet. Hjälpmedel Stockholm tillhandahåller hjälpmedel till södra delen av Stockholms län. På norra sidan är motsvarigheten Sodexo hjälpmedelsservice.

Utprovning av hjälpmedel

Hos Hjälpmedel Stockholm och KommSyn kan patient och förskrivare testa de hjälpmedel som finns, innan en beställning görs, tillsammans med en hjälpmedelskonsulent och eventuellt även en hjälpmedelstekniker. Detta kallas utprovning eller konsultation.

Hjälpmedel repareras och rekonditioneras i tre av verksamheterna: Medicinteknisk apparatur i hemmet, Hjälpmedel Stockholm och KommSyn.

Förskrivning av hjälpmedel

Hjälpmedel förskrivs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, såsom arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, dietist, sjuksköterska, läkare, audionom och synpedagog.

För varje hjälpmedel finns det information i Hjälpmedelsguiden om förskrivare, förskrivningskriterier, kostnadsansvar och behovstrappa. Den som förskriver hjälpmedel behöver ta hänsyn till bland annat patientsäkerhetslagen, patientlagen, patientdatalagen och lagen om medicintekniska produkter.

Säkra och effektiva produkter

Från 26 maj 2021 gäller en ny förordning om medicintekniska produkter som innebär tydligare krav på tillverkare för att användare ska få tillgång till säkra och effektiva produkter. Nytt är också att importörer och distributörer har ett tydligt ansvar.

Hjälpmedelsverksamheterna inom Region Stockholm

Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) : Inkontinenshjälpmedel, vissa diabeteshjälpmedel, hjälpmedel för nutrition, förband- och sårvårdsmaterial, kompressionsmaterial.

Hjälpmedel Stockholm: Manuella rullstolar, elektriska rullstolar, gånghjälpmedel, cyklar för barn, mobila personlyftar, taklyftar, säng och sänghjälpmedel, skumplastfåtöljer, arbetsstolar med mera.Hjälpmedel Stockholm tillhandahåller hjälpmedel till södra delen av Stockholms län. På norra sidan är motsvarigheten Sodexo hjälpmedelsservice.

KommSyn Stockholm: Hjälpmedel för kommunikation, syn och hörsel. I södra delen av länet fjärrsystem/omgivningskontroll och närlarm. 

Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH): Andningshjälpmedel (respiratorer, slemsug, inhalatorer, andningsmuskeltränare), vissa diabeteshjälpmedel (infusionspumpar och blodanalysmateriel) samt nutritionspumpar, kompressionsutrustning, droppställningar, luftrenare och apnélarm för spädbarn med mera.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus