Webbsidor med övningar för skolelever

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Adhd/add, Barn, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Habiliteringens resurscenter, Häfte

Ett häfte med tips på webbsidor med bra övningar för skolelever.

Här listar vi webbsidor med bra övningar för skolelever. 

I materialet för utskrift beskrivs webbsidorna mer utförligt. Det finns också länkar och QR-koder för att underlätta att komma in på webbsidorna.

  • Skoltavlan, interaktivt undervisningsmaterial för förskola, grundskola och anpassad grundskola (tidigare särskola)
  • Skolplus, övningar inom olika ämnen från förskoleklass till år 6
  • Elevspel, pedagogiska kunskapsspel för barn i skolan
  • Webdags, träning och lek
  • Minisebran, åtta olika aktiviteter med övningar där man kan bekanta sig med tangentbord, bokstäver, färger och siffror
  • Sebran, tolv övningar där man kan träna på läsning, stavning och matematik
  • Spel-Ett, ett spel för elever i förskoleklass och för andra personer med behov att öva grundläggande läsning
  • NOMP, olika matematiska övningar
  • Penningborg, övningar för att lära sig pengars värde

Flera av webbsidorna finns också som appar till iPad, iPhone och Android.

Webbsidor med övningar för skolelever