Trycka-hända-appar, för att träna orsak och verkan

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Häfte

Ett häfte med ett urval av appar för personer som behöver träna in orsak och verkan.

Personer med stora funktionsnedsättningar har, generellt sett, försämrade möjligheter till aktivitet och kommunikation. De behöver stöd med det mesta i sin vardag och tar sällan egna initiativ till aktivitet. De har begränsade möjligheter att själva skaffa erfarenheter av omvärlden och kan därmed få svårt att bygga upp en fungerande begreppsvärld.

En surfplatta med enkla appar kan göra det möjligt för personer med flerfunktionsnedsättning att på ett lustfyllt sätt öva och utöka sina kunskaper och erfarenheter. Apparna som beskrivs i vår sammanställning är

 • Bubbles
 • Sago Mini Sound Box
 • Air Harp
 • Virtuoso Piano 4
 • iLoveFireWorks
 • Mebop Maestro
 • Baby's Musical Hands
 • Cause and Effect Light Box
 • Cause and Effect Sound Box
 • Hidden Grid
 • Magic Piano for babies
 • Hippi 1
 • Big Bang Patterns
 • Baby Twinkle Toy with sound and effects
 • Touch Activated Sensory Light Show

I materialet för utskrift beskrivs varje app mer utförligt. Det finns också en QR-kod för att underlätta nedladdning av apparna.

Trycke-hända-appar