Tips till mor- och farföräldrar som har barnbarn med adhd eller add

Tipsblad från Adhd-center

2021

Adhd-center

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Adhd/add, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Anpassningar, Att upprätthålla relationer, Familj och vänner

Här är Adhd-centers tipsblad med förslag till dig som har ett barnbarn med adhd eller add, att ladda ned och skriva ut.

När ett barnbarn får en adhd-diagnos väcks ofta många känslor hos mor- och farföräldrar. Det är vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska orka med vardagen och att fundera på hur framtiden ska bli för barnbarnet. Kommunikation och kunskap gör det lättare att hantera den nya situationen.

Tipsbladet innehåller tio förslag till dig som har ett barnbarn med adhd eller add

Tipsbladet innehåller exempel och förklaringar till varje punkt.

  1. Prata med föräldrarna
  2. Lär dig mer om diagnosen
  3. Acceptera barnbarnet som det är
  4. Respektera föräldrarnas sätt att hantera barnets utmaningar
  5. Visa att du är ett stöd
  6. Ge syskonen av din tid
  7. Ta hand om dina egna känslor
  8. Att träffa barnbarnet under helger och lov
  9. Var närvarande Adhd och add i tonåren
  10. Att känna igen sig i sitt barnbarn

Tipsbladet för utskrift bygger på litteratur, forskning och erfarenheter av vad som fungerar för barn med adhd eller add.

Adhd-centers tipsblad