Timer-appar

2024

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Hantera tid, planera och genomföra, Autism, Adhd/add, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter, Häfte

Ett häfte med tips på appar som hjälper dig att hålla koll på tiden.

Många människor, både vuxna och barn, personer med eller utan funktionsnedsättningar, använder sig av appar för att underlätta vardagen. I den här sammanställningen har vi tagit fram ett urval av konsumentappar. Dessa appar kan vara ett särskilt stöd för att förstå och förhålla sig till tid genom att visa att tiden går.

I materialet för utskrift beskrivs varje app mer utförligt. Det finns också en QR-kod för att underlätta nedladdning av apparna.

Apparna är indelade i olika kategorier.

Grafisk visning med punkter eller stapel

  • Timstock
  • Visuell timstock
  • Autism Timer

Grafisk visning med urtavla

  • Time Timer
  • Visual Timer - Countdown
  • Visual Timer

Visning kopplad till specifik aktivitet

  • Happy Kids Timer: Home Chores

Övriga tydliga eller roliga timers

  • Visual Countdown Timer
Timer appar