Taltjänst

En folder om Taltjänst

2024

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Språk och kommunikation, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Taltjänst

En folder om Taltjänst

Taltjänst erbjuder tolkstöd för att personer med tal-, röst- och språkskador ska bli hörda och kunna ta mer aktiv del i samhället.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Länk till Taltjänst

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Taltjänst

 

 

Folder - Taltjänst