Taltjänst Puheentukemispalvelu - Finska Suomeksi

Taltjänst

Habilitering

Me olemme sinua varten, jolla on ääntä, puhetta tai kieltä koskeva toimintarajoite.

Olemme yli 18-vuotiaille aikuisille tarkoitettu ilmainen tulkkipalvelu. Puheentukemispalvelu kuuluu Region Stockholmin Kuntoutus- ja terveydenhoitotoimintaan.

Vi är till för dig som har en röst-, tal- eller språkskada och behöver stöd i kommunikation.

Vi är en kostnadsfri tolkservice för vuxna över 18 år. Taltjänst är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Taltjänst finska