Taltjänst الخدمة الصوتیة - Arabiska عربي

2023

Taltjänst

Habilitering

ﻧﺤﻦ ھﻨﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﺼﻮر وظﯿﻔﯿﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮت أو ﺑﺎﻟﻜﻼم أو ﺑﺎﻟ ﻠﻐﺔ.

إﻧﻨﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤﺎرھﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 18 ﺳﻨﺔ. اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺳﺘﻮﻛﮭﻮﻟﻢ ) Habilitering & Hälsa i Region
Stockholm(.

Vi är till för dig som har en röst-, tal- eller språkskada och behöver stöd i kommunikation.
Vi är en kostnadsfri tolkservice för vuxna över 18 år. Taltjänst är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

 

Taltjänst-arabiska