Taltjänst ኣገልግሎት-ዘረባ - Tigrinja ትግርኛ

2023

Taltjänst

Habilitering

ንሕና፡ ንዓኻ ንዘረባ፡ ንድምጺ ወይ ንቛንቋ ንዚምልከቱ ጉዳያት ስንክልና ንዘሎካ ሰብ ንምሕጋዝ ዝተዳለና ዘሎና ሰባት ኢና።

ንሕና፡ ነቶም ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም በጽሒታት - ብነጻ ናይ ምትርጓም ኣገልግሎት እንህብ ኢና።
እዚ ኣገልግሎት-ዘረባ’ዚ፡ ሓደ ክፋል ናይ “ተሃድሶን ጥዕናን” (Habilitering&Hälsa) ብዞባ ስቶክሆልም ዚወሃብ ኣገልግሎት’ዩ።

Vi är till för dig som har en röst-, tal- eller språkskada och behöver stöd i kommunikation.

Vi är en kostnadsfri tolkservice för vuxna över 18 år. Taltjänst är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Taltjänst tigrinja