Taltjänst О службе - Ryska Pусский

2023

Taltjänst

Habilitering

Наша служба призвана помогать лицам с функциональными нарушениями, затрагивающими голос, речь или язык.

Мы предоставляем бесплатные услуги устных переводчиков для взрослых старше 18 лет. Taltjänst входит в организацию Habilitering & Hälsa i Region Stockholm («Абилитация и охрана здоровья» Региона Стокгольм).

Vi är till för dig som har en röst-, tal- eller språkskada och behöver stöd i kommunikation.

Vi är en kostnadsfri tolkservice för vuxna över 18 år. Taltjänst är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Taltjänst ryska