Taltjänst واحد خدمات کلامی - Persiska فارسی

Taltjänst

Habilitering

ﻣﺎ در ﺧدﻣت اﻓرادی ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ دارای ﮐم ﺗواﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺻدا، ﮐﻼم ﯾﺎ زﺑﺎن ھﺳﺗﻧد.

ﻣﺎ ﯾﮏ واﺣد ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ ﺷﻔﺎھﯽ راﯾﮕﺎن ﺑرای اﻓراد ﺑزرﮔﺳﺎل ﺑﺎﻻی 18ﺳﺎل ھﺳﺗﯾم. واﺣد ﺧدﻣﺎت ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﻧوﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ و ﺗﻧدرﺳﺗﯽ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﮭداری اﺳﺗﮑﮭﻠم اﺳت.

Vi är till för dig som har en röst-, tal- eller språkskada och behöver stöd i kommunikation.

Vi är en kostnadsfri tolkservice för vuxna över 18 år. Taltjänst är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Taltjänst persiska