Slingan

En folder om träning med slingstyrd Akkaplatta.

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Center för sinnesstimulering - Korallen, Center för sinnesstimulering - Lagunen, Flerfunktionsnedsättning, Rörelsenedsättning

En folder om träning med slingstyrd Akkaplatta.

På Slingan kan man träna självständig förflyttning med slingstyrd Akkaplatta på en upplevelsebana. Slingan vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med omfattande rörelsenedsättning och kognitiva svårigheter. 

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagningen, Center för sinnesstimulering, på habilitering.se

Länk till Korallen Slingan och Lagunen Slingan

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Slingan

Folder - Slingan