Prata om att gå på toaletten

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att gå på toaletten.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att gå på toaletten. Tjugofyra innehållsord.