Prata om att hjälpa till i köket, 9+4 ord

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pratkarta att ladda ner och pekprata om att hjälpa till i köket

Pratkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att hjälpa till i köket. Nio+fyra innehållsord. Enkel instruktion på baksidan av pratkartan.

Pratkarta om att hjälpa till i köket 9+4