Prata om dagen som varit (daglig verksamhet)

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pekkarta att ladda ner och pekprata om dagen som varit. Anpassad för personer som går på daglig verksamhet.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om dagen som varit på daglig verksamhet. Tjugofyra innehållsord. Enkel instruktion på baksidan av pekkartan