Prata om besök på habiliteringen

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att besöka habiliteringen

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att besöka habiliteringen. Tjugofyra innehållsord. Enkel instruktion på baksidan av pekkartan.