Prata om att leka med tåg

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pratkarta att ladda ner och pekprata om att leka med tåg.

Pratkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att leka med tåg. Tjugofyra innehållsord. Enkel instruktion på baksidan av pekkartan.

Pratkarta om att leka med tåg