Prata om att leka med bilar, 9+4 ord

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pratkarta att ladda ner och pekprata om att leka med bilar

Pratkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att leka med bilar. Nio+fyra innehållsord. Enkel instruktion på baksidan av pratkartan.

Pratkarta om att leka med bilar 9+4