Prata om att leka med bilar, enkel karta

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att leka med bilar.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att leka med bilar. Tolv innehållsord och fyra funktionsord. Enkel instruktion på baksidan av pekkartan.