Prata om att leka doktor

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pratkarta att ladda ner och pekprata om att leka doktor.

Pratkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att leka doktor. Tjugofyra innehållsord. Enkel instruktion på baksidan av pekkartan.

Pratkarta om att leka doktor