Prata om att jobba i köket, 9+4 ord

2022

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att jobba i köket

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att jobba i köket. Nio+fyra innehållsord. Enkel instruktion på baksidan av pekkartan.

Pratkarta om att jobba i köket, 9+4 ord