Prata om att äta

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pratkarta att ladda ner och pekprata om att äta.

Pratkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att äta. Tjugofyra innehållsord. Enkel instruktion på baksidan av pekkartan.