Pekkarta bok -- Vems öron?

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Pekkarta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Vems öron? av Jeanette Rowe.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Vems öron? av Jeanette Rowe. Nio inne­hållsord och fem funktionsord.

Pekkarta bok Vems öron?