Pekkarta bok -- Tore får en tröja

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Pekkarta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Tore får en tröja av Helena Davidsson Neppelberg.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Tore får en tröja av Helena Davidsson Neppelberg. Tjugotvå innehålls­ord och fem funktionsord.

Pekkarta bok Tore får en tröja