Pekkarta bok -- Sune letar och letar

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Pekkarta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Sune letar och letar av Tord Nygren.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Sune letar och letar av Tord Nygren. Tjugofyra innehållsord och fem funktionsord.

Pekkarta bok Sune letar och letar