Pekkarta bok -- Pinos bondgård

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Pekkarta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Pinos bondgård av Kenneth Andersson, Agneta Norelid och Eva Pils.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Pinos bondgård av Kenneth Andersson, Agneta Norelid och Eva Pils. Trettiofem innehållsord och fem funktionsord.

Pekkarta bok Pinos bondgård