Pekkarta bok -- Nalle

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Pekkarta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Nalle av Grete Janus och Mogens Hertz.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Nalle av Grete Janus och Mogens Hertz. Tjugoåtta innehållsord och fem funktionsord.

Pekkarta bok Nalle