Kontaktstyrda lek- och spelappar för iPad

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Dagliga rutiner, Autism, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Digital delaktighet, Habiliteringens resurscenter, Skärmtid, Häfte

Ett häfte med tips på lek- och spelappar som kan användas för att träna användning av kontaktstyrning på ett lekfullt sätt.

I materialet för utskrift beskrivs varje app utförligt. Det finns också en QR-kod för att underlätta nedladdning av apparna.

För att styra en iPad med kontakter behöver du en s k kontaktbox och en eller två kontakter. Till iPad finns kontaktboxar som kopplas med hjälp av bluetooth (Blue2, iSwitch, APPlicator) eller sådana som kopplas via en USB-adapter till iPadens laddningsutgång, t ex Bläckfisken USB (utgången produkt) HelpiBox m fl. Kontaktboxar används vanligen till dator och iPad känner inte igen den som tillbehör, men det fungerar ändå bra att använda. Flera företag säljer lösningar för kontaktstyrning.

Appar för trycka-hända-övningar med en eller två kontakter

De här apparna kan användas för att träna förståelse för orsak och verkan. Personen trycker på kontakten och något händer direkt.

 • Big Bang Pictures och Big Bang Patterns (Big Bang Bundle)
 • Shhhh!
 • Sensory Room
 • Sights and Sounds: Cars (Flowers, Orbs, Popcorn, Fireworks)
 • Picture Mix HokusPokus

Appar för att träna kontaktstyrning med en kontakt - snabbhet och tajming

De här apparna kan användas för att träna att styra en app, t ex en AKK-app, med en kontakt och s k automatisk skanning. Då flyttar sig en markör automatiskt framåt mellan olika val och man måste kunna trycka till i rätt tid (med tajming) för att välja eller aktivera det man vill.

 • Splat The Clown
 • Jungle Adventure

Appar för att träna kontaktstyrning med två kontakter - stega och välja

De här apparna kan användas för att träna att styra en app, t ex en AKK-app, med två olika kontakter och s k manuell skanning. I en sådan app flyttar man en markör framåt mellan olika val med hjälp av den ena kontakten och väljer och aktiverar med den andra kontakten.

 • Touch to Jump
 • Aunty Maggie's Recipe
 • Memory Pairs
 • Switch Accessible Puzzles

 

Kontaktstyrda lek- och spelappar för iPad