Informationsblad om Öppet hus i visningsmiljön

2023

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Informationsblad om visningsmiljön med kommunikativt och kognitivt stöd. Varje onsdag eftermiddag arrangeras Öppet hus. En gång i månaden är det kvällsöppet.

Läs mer om visningsmiljön

Välkommen till vår visningsmiljö, onsdagar 13.00-16.00. 

Kvällsöppet 16.00-18.30, 4 september, 2 oktober, 6 november och 4 december 2024.

På Habiliteringens resurscenter finns en visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd. Här visar vi olika stöd och hjälpmedel som gör det lättare att förstå, minnas, planera och kommunicera. 

I visningsmiljön finns

  • hjälpmedel för tid och planering
  • alternativ kompletterande kommunikation (AKK) med en beskrivning av metoder och exempel på arbetsmaterial
  • exempel på hur bilder kan användas som kommunikativt och kognitivt stöd
  • tips på tillgängliga datorprogram och appar
  • alternativa och anpassade styrsätt till datorer och surfplattor.
Bild Infoblad Öppet hus