Habiliteringscenter Stockholm vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Flerfunktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Stockholm vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Stockholm vuxna ger råd, stöd och behandling till dig som är 18 år och äldre med funktionsnedsättning och till dina anhöriga. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Länk till Habiliteringscenter Stockholm vuxna

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Habiliteringscenter Stockholm vuxna

Bild folder Stockholm vuxna