Habiliteringscenter Sollentuna vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Flerfunktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Sollentuna vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Sollentuna vuxna ger råd, stöd och behandling till dig som är 18 år och äldre med funktionsnedsättning och till dina anhöriga. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Länk till Sollentuna vuxna

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Sollentuna vuxna

Bild folder Sollentuna vuxna