Habiliteringscenter Liljeholmen barn

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Barn, Person med funktionsnedsättning, Flerfunktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Liljeholmen barn

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Liljeholmen barn ger råd, stöd och behandling till barn 0-17 år med funktionsnedsättning och deras familjer. Barnet kan till exempel ha rörelsenedsättning, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.  

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Länk till Habiliteringscenter Liljeholmen barn

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Habiliteringscenter Liljeholmen barn

Bild folder HC Liljeholmen barn