Habiliteringscenter Järva vuxna

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Flerfunktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Järva vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Järva vuxna ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning och till dina anhöriga. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.  

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Länk till Habiliteringscenter Järva vuxna

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Habiliteringscenter Järva vuxna

Bild folder  HC Järva vuxna