Habiliteringscenter Järva barn

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Barn, Person med funktionsnedsättning, Flerfunktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Järva barn

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Järva barn ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning och till dina anhöriga. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.  

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Länk till Habiliteringscenter Järva barn

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Habiliteringscenter Järva barn

Bild folder HC Järva barn