Habiliteringscenter Brommaplan vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret

2021

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Flerfunktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Brommaplan vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret

Habiliteringscenter Bromma ger råd, stöd och behandling till dig som är 18 år och äldre med funktionsnedsättning och till dina anhöriga. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, autism eller intellektuell funktionsnedsättning.   Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Länk till Habiliteringscenter Brommaplan vuxna

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Habiliteringscenter Brommaplan vuxna

Bild folder HC Brommaplan vuxna