Habiliteringscenter Södertälje vuxna

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Person med funktionsnedsättning, Flerfunktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Södertälje vuxna

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret.

Habiliteringscenter Södertälje vuxna ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning och till dina anhöriga. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Länk till Habiliteringscenter Södertälje vuxna

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Habiliteringscenter Södertälje vuxna

Bild folder Södertälje vuxna