Folder om Autismcenter små barn

En folder om verksamheten vid Autismcenter små barn.

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Barn, Person med funktionsnedsättning, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Autismcenter små barn

En folder om verksamheten vid Autismcenter små barn.

Vi ger råd, stöd och handledning till vårdnadshavare till barn med autism och deras ansvariga pedagoger på förskolan. Vi tar emot ansökningar och remisser till och med det år barn fyller fyra. Denna 4-sidiga folder presenterar verksamheten vid Autismcenter små barn.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Länk till Autismcenter små barn

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Autismcenter små barn

Bild folder autismcenter små barn