Det här kan du få hjälp med - tigrinja, ትግርኛ

2024

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Barn eller vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Ålder

ኣብዚ ብዛዕባ ”ተሃድሶን ጥዕናን” (Habilitering & Hälsa) እንታይ ክንሕግዘካ ከም ንኽእል ክተንብብ ኢኻ። ንስኻ ምናልባት ብዙሕ ዓይነት ሓገዛት ዘድልዩኻ ወይ ውን ሓደ ዓይነት ሓገዝ ጥራይ ዘድልየካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። እቶም ዘሎዉኻ ናይ ሓገዝ ኣድላይነታት ውን፡ ምስ ጕዕዞ ህይወትካ ክለዋወጡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ጽሑፍ’ዚ ብቕልል ዝበለ ቋንቋ (ብቐሊሉ ዚንበብ) ዝተጻሕፈ እዩ።

Det här kan du få hjälp med, tigrinja