Det här kan du få hjälp med - arabiska, اللغةالعربية

2024

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Barn eller vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Ålder

ھ Habilitering & Hälsa / لﯾھﺄﺗﻟا ةدﺎﻋإ رﯾﻐﺗﺗ دﻗ .طﻘﻓ دﺣاو رﻣأ وأ روﻣأ ﺔﻌﺿﺑ صوﺻﺧﺑ ةدﻋﺎﺳﻣ ﻰﻟإ جﺎﺗﺣﺗ دﻗ .(ﺔﺣﺻﻟاو كﺗﺎﺟﺎﯾﺗﺣا ةﺎﯾﺣﻟا لﺣارﻣ لﻼﺧ .ﺔطﺳﺑﻣ ﺔﻐﻠﺑ مدﻘﻣ صﻧﻟا .ﺔﻔﻠﺗﺧﻣﻟا

Det här kan du få hjälp med, arabiska