Boken för dig om adhd - faktabok

2018

Lena Westholm, Habilitering & Hälsa

60 kr

Habilitering, Adhd/add, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Adhd-center

Bok för barn mellan ca 9-12 år med adhd. Denna skrift kostar 60 kr för alla med undantag för enheter inom Habilitering & Hälsa.

Många barn funderar på vad adhd egentligen är och vad det beror på. Boken för dig om adhd är en faktabok som ska ge barn kunskap om adhd och förklara olika svåra begrepp och ord. Barnet bör gärna läsa boken tillsammans med en vuxen så att hon eller han kan ställa frågor och berätta om sina tankar.
Denna bok är tänkt att användas tillsammans med Boken för dig om adhd - Tips och övningar, en arbetsbok som är tänkt att göra livet lite lättare hemma och i skolan.

Boken för dig om adhd är skriven av Lena Westholm på Adhd-center i Region Stockholm. Lena är legitimerad psykolog och har arbetat många år med barn med adhd och deras familjer.

Boken för dig om adhd - Tips och övningar

Boken för dig om adhd - 2 böcker i paket

Boken för dig om adhd - Faktabok