Bildark 7. Fritidsaktiviteter 2

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Skola, arbete och sysselsättning, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Fysisk aktivitet, Habiliteringens resurscenter, Fritid, Bildark

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder av fritidsaktiviteter, del 2.