Föräldratips hur man kan prata med sitt barn om sex

Tipsblad från Adhd-center

2023

Adhd-center

Habilitering, Förståelse, Acceptans, Adhd/add, Barn, Vuxen, Riktar sig till, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Anpassningar

Här är Adhd-centers tipsblad till föräldrar om att prata med sitt barn om sex, att ladda ner och skriva ut.

Som förälder kan det kännas svårt att prata med sitt barn om sex. Att veta när, hur eller ens om man ska göra det är vanligt att fundera kring. Samtidigt vill du säkert vara med och främja barnets sexuella hälsa genom livet.

Unga med adhd har enligt forskning ökad risk för problem i kärleks- och sexuella relationer. Här kan du som förälder underlätta genom att tidigt finnas där som stöd.

Tips att ha med sig när du pratar med ditt barn om sex och samlevnad:

  1. Sexualitet ett återkommande tema
  2. Var tillåtande och hjälp till att sätta gränser när det behövs
  3. Gör det pratbart
  4. Porr- förebygg problem genom att skapa tillit
  5. Hjälp till att fundera hur kärnsymtomen kan påverka
  6. Ta hjälp utifrån
Adhd-centers tipsblad