Årshjul, vitt med bilder

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Kalender

Årshjul, vitt med bilder på månaderna.

Vit årsöversikt i form av ett hjul. Månader marke­rade med text och bilder. Används med lösa bilder. Markera vilken månad som är aktuell just nu med en pil eller på annat sätt. Pilar finns att ladda ner.